Några  notiser och artiklar gällande Karmansbo och närliggande samhällen ur tidningarna: 
Köpings Tidning,  Köpings-Posten,  Bärgslagsbladet och  Västmanlands Läns Tidning
1879 -1900
1901 - 1910
1911 - 1920
1921 - 1930
1931 --1940
1941 - 1950
1951 - 1960

1961 - 1970

1971 - 1980