SMEDJEBILDER


1940


1954


1954 Taket har fallit ned på grund av tung snö.


Brukskontoret 1958


1958


1977


1982


1983


1985 restaureringen i stort sett klar och i maj kunde smedjan återinvigas

1985 hölls den åttonde marknaden vid smedjan och den besöktes av 5000 personer


Disponentbostaden kallad "Roses"