SMEDBOSTÄDERNA
 

 
 


Bilden ur flygfoto från 1920-talet, foto AERO MATERIAL AB 
 

Här ser vi de centrala bostäderna med sina uthus. "Långa raden" är den envåningsbyggnad som ligger utefter genomfartsvägen till vänster. Långa raden byggdes som två hus i rad år 1793 och fick senare en tillbyggnad mitt emellan de båda husen. "Lagårdsbyggninga" är tvåvåningsbyggnaden till höger. Den var ursprungligen en ladugård och byggdes under slutet av 1700-talet. 1884 byggdes nuvarande bostadshus på den gamla ladugårdsgrunden. Tegelbyggnaden mellan dessa kallas "Drängstugan" och byggdes 1896. Till höger om "Lagårdsbyggninga" ligger svinhus och vedbodar. Bostadshusen finns ännu kvar och har nu moderna eftertraktade lägenheter. Fiskargränd kallades träbyggnaden i förgrunden och den brann ned 1965. 
Utöver dessa bostäder hade bruket ytterligare ett antal fastigheter som "Stenhagsbacken", "Gruvan" och "Tegelbacken" totalt hade bruket 75 lägenheter. Många smeder bodde också i sina torpstugor och hade en flera kilometer lång gångväg till sin arbetsplats.

 


Bilden från 1990-talet, foto Tage Berggren 


Långa raden. Från början två hus enl nedan.
Sammanbyggda genom att fyra lägenheter byggdes mellan husen
 


Smeden Melins lägenhet i Långa raden
 


"
Lagårdsbyggninga"
 


Stenhagsbacken
 


 


Gruvan


Fiskargränd brändes ned 1965

 


Drängstugan innhöll förr ett antal enrumsbostäder.