SMEDJAN ÖPPEN - FORGE OPEN - ÖFFNUNGZEITEN

 

 

 

 

 

Smedja och brukslägenhet är öppen för besök:
Juni 6, 21-22, och 28-29, 13:00-16:00
Juli 5, 10:00-14:00 26, 11:00-13:00 27, 11:00-14:00 övriga dagar 13:00-16:00
Augusti 2-3 , 9-10 13:00-16:00
Beställning av guide för större sällskap, bussturer
samt beställning av demonstrationskörningar etc. 
på tel. 0222 30519 eller 070 777 36 74

The Forge and a master forgemans home,  is open for visit:
June 6, 21-22, 28-29,13:00-16:00
July 5, 10:00-14:00 26, 11:00-13:00 27, 11:00-14:00 other days 13:00-16:00
August 2-3,9-10, 13:00-16:00
For conducted tours please call +46 222 30519

Öffnungzeiten der Schmiede und Smith Residenz
Juni 6, 21-22, 28-29, 13:00-16:00 
Juli 5, 10:00-14:00 26, 11:00-13:00 27,11:00-14:00 übrigens 13:00­16:00 Uhr
August 2-3, 9-10, 13:00-16:00 Uhr
Anmeldung für Führungen für größere Gruppen : Tel.: +46 222 30519