Maskinutrustning som används i smedjan

 
     
     
   

FÄRSKNING AV
TACKJÄRN

 

 

UTSMIDE AV 
STÅNGJÄRN

 

 

SMEDJANS GORDISKA KNUT