KVALITET OCH MARKNAD

 
 


Lancashiremetoden gav ett segt järn med låg kolhalt och därmed också högsta smidbarhet. Kombinationen av den tunga mumblingshammaren och den höga temperaturen i vällugnen gav ett tämligen slaggfritt järn av hög kvalitet.
Karmansbo stångjärn såldes över hela världen. Mest exporterades det till England, där de s. k. råskenorna utgjorde råvara för Sheffields berömda stål- och verktygstillverkning.

De sista åren 1955-1958 gjorde man två valsämnen av en smälta. Dessa gick direkt till valsning eftersom det inte fanns någon vällugn kvar. Man gjorde 3”x 5/8” stänger som sedan oftast klipptes ned till 6 eller 30 cm bitar. Någon vällning behövdes ej eftersom bitarna skulle smältas tillsammans med skrot i andra smältverk