JÄRNSTÄMPLING

 
 


Krav på stämpling av järn tillkom på 1600-talet. Denna märkning var obligatorisk för alla tillverkare. Stämplarna utvisade vem som var bruksägare. Därmed kunde myndigheterna kontrollera produktionen avseende såväl vikt som kvalitet, och ställa bruksägaren till svars. Sveriges anseende som kvalitetsleverantör fick inte rubbas.
Senare blev järnstämpeln en sorts märkesreklam (Sveriges första, idag skulle det betecknas logotype) som uteslutande stod för kvalitet. I Karmansbo har minst 11 olika stämplar funnits under årens lopp. Under 1600-talet fanns t ex stämplar med bokstäverna SP vilket är initialerna från borgarsläkten Petré i Köping. 
I Karmansbo användes exempelvis under en tid en stämpel i form av en renhornskrona syftande på släkten Reenstierna som då ägde Norrhammars smedja, som 1812 kom att slås samman med Karmansbo. Under slutet av 1700-talet användes Örnstämpeln avseende ägaren Örnsköld


Reenstierna
 


Örnsköld