Järnets dag alltid första lördagen i juli varje år 
demonstrationen pågår från ca. 10.00-13.00
På järnets dag får man först se hur arbetet med färskning av tackjärn gick till. 
Färskning innebär att det kol som tackjärnet innehåller efter malmens nedsmältning i masugnen brännes bort, och järnet blir mjukt och smidbart.

Under mumblingshammaren slås slaggen ur smältan och  valsämnen formas. Dessa ges sådana mått att de kan föras in mellan valsarna i valsverket. 

Ljudet av de kraftiga hammarslagen hörs och känns verkligen i hela kroppen.
Här har valsningen redan passerat första valsstolen och råstången blir längre och längre.
 
Järnets dag är också en kulinarisk fest och upplevelse. I kolhuset serverar HED:S IF  lunch i form av korngrynskaka och fläsk med lingon och tillbehören smör, bröd och ost samt smedricka.