Bergslaget är en ideell förening som verkar för att bevara vårt historiska och kulturella arv så att det kan övergå till kommande generationer i så gott skick som möjligt. Med stipendier och andra bidrag stöder Bergslaget dem som  ideellt arbetar med och för dagens ungdomar.
 
 
  En av de aktiviteter som genomförs i detta syfte är t.ex. att tillsammans med Hed:s IF anordna Karmansbo Marknad utanför den gamla Lancashiresmedjan.
Från och med 2006 sker detta på Sveriges nationaldag den 6 juni, då Bergslaget också delar ut årets stipendium.
Den första marknaden i nutid hölls av Kolsva Lions 1978 och fram till 2002 var Lions i Skinnskatteberg tillsammans med Heds IF ansvariga för marknadsaktiviteterna. År 2002 ombildades Lions Skinnskatteberg till att vara Föreningen Bergslaget som sedan dess tillsammans med Heds IF står för marknaden.
Marknaden börjar alltid klockan 11:00 och avslutas ca. 16:00
 
 
  Om marknaden 2007, 2008 , 2009, 2010 , 2011, 2012  
     
 

 
 

Bild från Karmansbo Marknad . Foto Tage Berggren