KARMANSBO LANCASHIRESMEDJA 1958

 
 

 
  Karmansbo var en gång ett av de större stångjärnsbruken i Västmanland. Vid sekelskiftet 1900 var tillverkningen som störst och nådde ca. 5000 ton per år, ett 75-tal  arbetare var då sysselsatta i smedjan. Smedjan lades ned 1958.  Sedan december 1982  ägs smedjan av Skinnskattebergs kommun och ingår i Ekomuseum Bergslagen.
Karmansbo Lancashiresmedja är en viktig del av Ekomuseum Bergslagens kulturminnen. Det är den enda nu fungerande smedjan i sitt slag i världen. Ett besök i Ekomuseum Bergslagen är en resa i tid och rum och där vi kan se hur det moderna samhället växt fram.  I Karmansbo finns det även en sammanhållen bruksmiljö med smedja arbetarbostäder och herrgård.