Den 14 Augusti var det en liten återsamling av gamla Karmansbobor i Smedjans kolhus.

Information om träffen hade vi försökt sprida genom mun till mun metoden. Alla är inte lätt att hitta och vi lyckades helt klart inte heller med detta. Några av dem som vi nådde kunde inte komma av olika skäl trots att de gärna skulle varit med. De som hade möjlighet att komma hade en trevlig eftermiddag och fick återse gamla vänner och tala om gamla minnen med skolkamrater eller bekanta som man i sämsta fall kanske inte sett på lång tid kanske inte sedan mitten av trettio och fyrtiotalet.